Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương 26569 4.9 3890 Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương
DOLIN Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương
SHM Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương Kiểu dáng: 1 đầu âm 1 đầu dương
Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1
Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1" /> Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương 4.9 3890
26569 Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương Kiểu dáng: 1 đầu âm 1 đầu dương
Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương" 4.9 3890DOLIN DOLIN 07-11-2016 09:13:18 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương" DOLIN 4.9 3890 Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương 4.9 3890 4.9 3890
1.370 VND 07-11-2016 09:13:18 PM InStock
Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương

Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương


  • 07-11-2016 09:13:18 PM
    Lượt xem: 26569
  • Mã sản phẩm: SHM
  • Kiểu dáng: 1 đầu âm 1 đầu dương
    Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 PCS

Thông số kỹ thuật
 
SHM DETAIL

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật