Motor giảm tốc

Thông số kỹ thuật các loại motor giảm tốc DOLIN

Motor giảm tốc

Catalogues động cơ giảm tốc
No Tên danh mục tải xuống File thông số kỹ thuật
1 Động cơ giảm tốc và đầu giảm tốc tròn Tải xuống
2 Động cơ giảm tốc và đầu giảm tốc vuông góc cốt âm Tải xuống
3 Động cơ giảm tốc vuông góc Tải xuống
4 Động cơ giảm tốc tải nặng Tải xuống