Motor điện 3 pha 2 cực 10hp Motor điện 3 pha 2 cực 10hp 23650 4.9 3890 Motor điện 3 pha 2 cực 10hp Motor điện 3 pha 2 cực 10hp Motor điện 3 pha 2 cực 10hp
DOLIN Motor điện 3 pha 2 cực 10hp
AY Motor điện 3 pha 2 cực 10hp Công suất: 7.5KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1" /> Motor điện 3 pha 2 cực 10hp 4.9 3890
23650 Motor điện 3 pha 2 cực 10hp Motor điện 3 pha 2 cực 10hp Công suất: 7.5KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor điện 3 pha 2 cực 10hp" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 06:36:22 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor điện 3 pha 2 cực 10hp" DOLIN 4.9 3890 Motor điện 3 pha 2 cực 10hp 4.9 3890 4.9 3890
1,00 USD 28-07-2020 06:36:22 PM InStock
Motor điện 3 pha 2 cực 10hp

Motor điện 3 pha 2 cực 10hp


  • 28-07-2020 06:36:22 PM
    Lượt xem: 23650
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 7.5KW
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật

 
10hp 2p
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật