Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw 677772 4.9 3890 Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw
DOLIN Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw
AY Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw Công suất: 250KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1" /> Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw 4.9 3890
677772 Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw Công suất: 250KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 06:36:22 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw" DOLIN 4.9 3890 Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw 4.9 3890 4.9 3890
1,00 USD 28-07-2020 06:36:22 PM InStock
Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw

Mô tơ 3 pha 2 cực 250kw


  • 28-07-2020 06:36:22 PM
    Lượt xem: 677772
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 250KW
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật

 
250kw 2p
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật