Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 27243 4.9 3890 Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1
DOLIN Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1
SV Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 Công suất: 5.5KW
Tỉ số truyền: 80:1 ~ 150:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Mặt bích
Tỉ số truyền: 80:1 ~ 150:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Mặt bích" /> Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 4.9 3890
27243 Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 Công suất: 5.5KW
Tỉ số truyền: 80:1 ~ 150:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Mặt bích
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:00 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:00 PM InStock
Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1

Motor giảm tốc 5.5KW tỉ số truyền 35:1 ~ 80:1


 • 05-01-2017 01:47:00 PM
  Lượt xem: 27243
 • Mã sản phẩm: SV
 • Công suất: 5.5KW
  Tỉ số truyền: 80:1 ~ 150:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Mặt bích

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues

 
Gearmotor
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật